పోత్గాల్ రుచులు

అమ్మ, చేతి అరిసెలు, తాతయ్య చెప్పే ముచ్చట్లు, సొంతూరి బంధాలు, మరెన్నో అనుబంధాలు, పండుగలు, తిరనాళ్ళు మరియు మిఠాయిలు.

ఇలా ఆనాటి జ్ఞాపకాలను మరియు రుచులను మీకు రుచి చూపించేందుకు మొదలైంది…. మా ఈ పోత్గాల్ ప్రస్థానం.

ఎంతోమంది భాగ్యనగర ప్రజలకు వారి సొంతూరి రుచులను రుచి చూపిస్తూ, వారి వారి సొంతూళ్ళను గుర్తు చేస్తూ…

బంధాలను బలపరుస్తూ…

ఇలా ముందుకు సాగుతుంది.

Reinventing the Taste of Tradition & Heritage

Our Heritage Products

Hand Made Ghee

Ancient Bilona Proces

Velaga Pandu Pickle

First of its kind in the market

Our Best Sellers

Cherishing & Reliving the Good Old Days

Our Collections

Special Hampers

Wedding Collection

Corporate Gifting

Delivering Indian Traditional Foods to 40+ Countries Worldwide

Delivered to your door step with love

Choose the delivery type >>>
1 hour Delivery

Deliveries within Madhapur, Gachibowli, Jubilee Hills, Film nagar, Saroornagar, LB Nagar, Dilshuknagar Regions

Pan India

Next Day Delivery across Hyderabad.


Deliveries out of Hyderabad (Pan India) takes upto 4 working days

International
Deliveries in almost 20 countries within 7 working days.